Pylot helpt oogsten van dag tot dag te plannen

telers lopen door kas met tablet met daarop Pylot kassenmanagement-systeem Powered by KUBO

Pylot helpt oogsten van dag tot dag te plannen.

Crop Cycles. Zo heet de nieuwe functionaliteit van het dataplatform voor hightech kassen. Crop Cycles maakt het mogelijk om oogstplannen op te stellen, aan te passen, en te vergelijken met de echte resultaten. Met de nieuwe functionaliteit zijn papieren rapporten en Excel-bladen overbodig’, zegt businessunit manager Marc Rooijakkers van PYLOT. Kassenbouwer KUBO introduceerde PYLOT vorig jaar als een gebruiksvriendelijk systeem om meer grip te krijgen op het teeltproces. Het systeem krijgt regelmatig nieuwe functionaliteiten.

Planning makkelijk aanpassen
Het maken en strak invullen van die planningen helpt telers in te spelen op piekdagen, de marktvraag of retail-acties. Maar hoe goed de omstandigheden in een kas ook zijn; onverwachte gebeurtenissen kunnen de planning verstoren, waardoor de te behalen oogst doelstellingen niet meer kloppen.

Als er tijdens de teelt iets verandert, voert de gebruiker alleen de veranderde omstandigheden in Pylot in. De andere gegevens blijven hetzelfde, zodat teelt-cycli altijd makkelijk met elkaar vergeleken kunnen worden. “Het systeem houdt automatisch alle wijzigingen bij en weet ook door wie en wanneer die zijn gemaakt’, aldus Marc Rooijakkers.

Uitgebreide analyses inbegrepen
Deze update biedt nog meer en uitgebreidere analysefuncties. Gebruikers bekijken de oogsten van de afgelopen jaren en filteren op bijv. kg, kg/M2, variëteit of kas. Pylot presenteert de gestelde oogstdoelen en de voortgang in heldere visuals.

De volgende nieuwe functionaliteit van Pylot, Climate Insigts, zal komende maand worden toegevoegd aan het dashboard.

Helpt bij managementbeslissingen
Pylot maakt van ruwe data uit hightech kassen direct bruikbare managementinformatie. Het systeem is beschikbaar voor 5 verschillende gewassen, 5 talen en de 5 belangrijkste klimaatcomputers. Daarmee wordt benchmarken over verschillende kassen een kwestie van minuten in plaats van dagen.  KUBO ontwikkelde Pylot om telers in binnen en buitenland meer grip op het teelproces te geven. Ervaren telers besparen tijd omdat ze alleen relevante data te zien krijgen. Minder ervaren gebruikers en investeerders krijgen dankzij de helderheid van Pylot meer en sneller inzicht in de resultaten van hun kas.