Download de brochure voor ons PYLOT Essential platform

500 hectare wereldwijd

Sinds de introductie op de Greentech 2019 wordt het softwareplatform PYLOT wereldwijd al op bijna 500 hectare kas gebruikt. Die mijlpaal valt samen met de commerciële lancering van PYLOT Professional 2.0 ‘Inmiddels hebben we de belofte voor een volwaardig product méér dan waargemaakt’, zegt business manager Marc Rooijakkers. In de nabije toekomst gaat  het platform integreren met  meerdere leveranciers en gaat ook het simuleren met plantmodellen realiteit worden.

Nieuws
PYLOT groeit in anderhalf jaar tijd naar 500 hectare wereldwijd

In anderhalf jaar tijd naar 500 hectare wereldwijd.

PYLOT bracht vorig jaar een eerste versie van het  managementsysteem uit. PYLOT moet de snel groeiende stroom data in tuinbouwkassen bundelen, analyseren en beter inzichtelijk maken, op een gebruiksvriendelijke wijze. In anderhalf jaar tijd zijn er nieuwe functionaliteiten aan toegevoegd: Climate Insights (incidentmanagement), Benchmarking, Crop Cycles (oogstplannen) en Resources (verbruik van gas, water en licht). Het programma is bedoeld voor de vijf  hoofdgewassen in de tuinbouw onder glas: tomaat, paprika, komkommer, aubergine en sla. PYLOT kan informatie uitwisselen met de vijf belangrijkste internationale klimaat computers.

 

Snelle groei

Momenteel is het platform in gebruik in 134 kassen verspreid over 11 landen. Het totale ‘areaal’ van PYLOT komt daarmee op bijna 500 hectare. De groei gaat snel: nog maar een maand geleden sloot PYLOT de 100ste kas aan, Wholesum Farms met vestigingen in de Verenigde Staten en Mexico. Opvallend is de grote spreiding in gebruikers: de grootste teler heeft 240 hectare, de kleinste 0,6.

 

Onafhankelijk platform

In de nabije toekomst zal  PYLOT verder groeien als  onafhankelijk platform dat voor meerdere leveranciers open staat, zegt Marc Rooijakkers. ‘We zien beweging in de markt, partijen dienen meer en meer te gaan  samenwerken. Vanuit de klanten krijgen we verzoeken voor aditionale sensoren bijvoorbeeld gericht op sapstroom, plantgewicht en irrigatie. Een ondernemer zit niet te wachten op weer een apart softwareprogramma als het ook in PYLOT kan worden opgelost.’

 

Teelten simuleren

Achter de schermen staat alweer een nieuwe revolutionaire uitbreiding te wachten. Marc Rooijakkers: ‘De volgende stap is de digitalisering van een WUR plantmodel. Deze functionaliteit maakt het  mogelijk  om een teeltcycli compleet te simuleren. Je kiest je gewas en varieteit en vervolgens zie je wat het effect is van een verandering van temperatuur, CO2, licht en plantdichtheid. Wat gebeurt er met de oogst als ik de temperatuur een graadje hoger zet? Zo zou je in theorie de hoogste opbrengst kunnen krijgen. We zijn in de laatste fase van de ontwikkeling waarbij we veel tijd steken in valideren en calibreren met operationele data en afstemming met onze klanten.

 

Meer samenwerken

Het PYLOT-team is in anderhalf jaar tijd uitgegroeid tot 15 personen. Daarnaast werkt het team regelmatig samen met kennisinstituten en partners. De ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten gaat hand in hand met gebruikers, niet alleen telers maar ook investeerders, teeltadviseurs en operationele specialisten in de kas. ‘We gaan meer inzetten op samenwerkingsvormen met marktpartijen en integratie-oplossingen met specialisten in de markt. De krachten bundelen en de verzamelde data samenvoegen om klanten te voorzien in hun behoefte aan data. Dat is van waarde voor telers, managers, eigenaren en investeerders. Daarnaast blijven we inzetten op de gebruiksvriendelijkheid van het platform.’

Kom in contact met 1 van onze specialisten

Vul uw gegevens in en uw vraag of opmerking. U hoort snel van ons!

Back to top