Download de brochure voor ons PYLOT Essential platform

Benchmarken

PYLOT gaat in hoog tempo verder met het uitbreiden van de functionaliteiten van het platform. Ondernemers die gebruik maken van het programma zijn nu in de gelegenheid om cijfers te benchmarken. Zo kunnen telers -, telersgroepen of hun consultants - eenvoudig vergelijkingen maken tussen bijvoorbeeld de prestaties van één gewas in verschillende kassen of gedurende meerdere perioden. We maken het voor de teler makkelijk en verstrekken inzicht en overzicht. Voor PYLOT-gebruikers is de benchmarking functionaliteit per direct beschikbaar.

Nieuws
eenvoudig en overzichtelijk locaties vergelijken

Nu ook benchmarking mogelijk

Je kunt gegevens op verschillende manier vergelijken maar je loopt vaak tegen systeem beperkingen aan en gegevens zijn moeilijk aan elkaar te koppelen, constateert business manager Marc Rooijakkers.  De kracht van de Benchmark functionaliteit  binnen PYLOT is dat je alle data van de  klimaatcomputer verbindt met oogstdata van je teelt cycli en plantregistratie.  PYLOT biedt daarmee op een eenvoudige en overzichtelijke manier enorm veel vergelijkingsmogelijkheden aan op basis waarvan je je plantstrategie kunt optimaliseren  Om een voorbeeld te geven: met PYLOT kun je eenvoudig uitsplitsingen maken tussen teeltresultaten en de inzet van groeilicht, CO2, bereikte luchtvochtigheid etc.’

PYLOT  constateert bij telers , een grote behoefte om de teeltgegevens onderling met elkaar te kunnen vergelijken. ‘De terugkoppeling van telers is zeer positief. Je kunt nu per teeltcyclus alle factoren zien waarop je kunt sturen en verbeteren.

Mogelijkheden

De feature biedt een groot aantal vergelijkingsmogelijkheden, zoals de gemiddelde wekelijkse oogst, de totale oogst per vierkante meter, de duur van teeltcycli, klimaatgegevens uit de kas en het gebruik van kunstmatig licht. De nieuwe feature is al beschikbaar voor PYLOT-gebruikers. Die krijgen voorafgaand aan de ingebruikname een heldere instructie.

Verder uitbreiden

In de afgelopen maanden heeft PYLOT  grote stappen gezet om het platform verder uit te breiden. Vorige maand voegde PYLOT  incidentmanagement  toe aan de functionaliteiten.  PYLOT is gelanceerd met als doel om data uit verschillende merken klimaatcomputers te vertalen naar bruikbare managementinformatie. Het gebruiksvriendelijke softwareplatform kan overweg met de vijf grootste merken klimaatcomputers en is beschikbaar voor de vijf hoofdteelten in de glastuinbouw en 5 talen.

Kom in contact met 1 van onze specialisten

Vul uw gegevens in en uw vraag of opmerking. U hoort snel van ons!

Back to top