Download de brochure voor ons PYLOT Essential platform

Teelt Strategie Grafieken

Onze missie is om Telen Makkelijker te maken met behulp van data en AI. Als platform verzamelen en presenteren we niet alleen data. Met de hulp en inzichten van ons expertpanel creëren we functionaliteiten welke data omzetten in informatie en waarde creëren voor onze gebruikers. In ons ontwikkelingsproces richten we ons constant op gebruiksvriendelijkheid, prestaties en praktische toepassing. Veel van onze ontwikkeling zijn gebaseerd op het luisteren naar onze klanten en het voldoen aan hun dagelijkse data behoefte om hun kassen te bedienen en hun gewas te beheren.

We zijn blij om wederom een nieuwe update te delen die beschikbaar is gemaakt voor de gebruikers van PYLOT Essential en PYLOT Professional. Een nieuwe functionaliteit welke de   flexibiliteit van ons platform laat zien. De functionaliteit heet Teelt Strategie Grafieken en maakt het mogelijk om specifieke strategie grafieken op gewas niveau op te maken.

Nieuws
Teelt Strategie Grafieken

Met onze nieuwe Teelt Strategie grafieken ondersteunen we de behoefte van telers welke actief zijn met data gedreven telen

Het was altijd (en is nog steeds) mogelijk om klimaat grafieken op te bouwen in PYLOT met behulp van meetwaarden van de klimaatcomputer. Met nieuwe releases hadden we onze grafieken al verbeterd, zodat gebruikers ook plantmeet gegevens kunnen toevoegen.

Met onze nieuwe Teelt Strategie grafieken ondersteunen we de behoefte van telers welke actief zijn met data gedreven telen. In deze grafieken kunnen we cumulatieve waarden genereren die niet beschikbaar zijn in uw klimaatcomputer, correlaties tussen parameters legen en analyseren en per seizoen verschillende trends detecteren.

Currently we have 3 examples available and are retrieving feedback for more specific requirements. We also foresee the opportunity for further data integration and graph visualization for 3rd party integration partners. We are open to support any specific requirement. The first available Crop Strategy Graphs are:

Momenteel hebben we 3 grafieken beschikbaar en zijn we in gesprek om te voorzien in meer klant specifieke wensen. We beogen ook de mogelijkheid voor verdere gegevensintegratie en grafiek visualisatie voor externe integratiepartners. We staan open om elke specifieke wens te beoordelen. De eerste beschikbare grafieken zijn:

  1. Straling-Temperatuur Ratio (RTR)
  2. Straling-/Water Ratio
  3. Plant balans

 

  1. Straling-Temperatuur Ratio (RTR)

Een veelgebruikte berekende ratio is diegene voor de temperatuur en lichtbalans, die essentieel is voor een productieve teelt. Zorg voor een goede balans tussen de gemiddelde temperatuur in uw kas en het gemiddeld beschikbare lichtniveau. De juiste combinatie van lichtsom en gemiddelde temperatuur geeft een uitgebalanceerde plant. Een gelijkmatige RTR leidt tot een optimale plantbelasting, plantgroei, vruchtzetting en oogst.

  1. Straling/Water Ratio

De tweede grafiek geeft de verhouding weer tussen dagelijkse irrigatie/drainage en dagelijkse straling. Het is essentieel om hier een goed evenwicht in te bewaren. Zo voorkom je op korte termijn uitdroging en waterstress en maak je op langere termijn groei en productie van fruit en bloemen mogelijk. Planttranspiratie is uiterst belangrijk, omdat het rechtstreeks van invloed is op de fotosynthese en de opname van voedingsstoffen. Deze verhouding moet idealiter op een constant niveau worden gehouden om juiste irrigatiecycli te garanderen. Beide grafieken ondersteunen een grote flexibiliteit om aan gewenste berekeningen in te spelen.   

  1. Plant balans

It all starts with Photosynthesis which is the starting point for optimizing plant growth. This graph is widely used in horticulture and it is now available in PYLOT. The plant will always balance its consumption and production of assimilates. In case of an assimilate shortage, the plant will cut down on consumption, at the cost of development or quality. Simply said the graphs shows whether your plants are in vegetative or generative state.

Het begint allemaal met fotosynthese, het startpunt voor het optimaliseren van de plantengroei. Deze grafiek wordt veel gebruikt in de tuinbouw en is nu beschikbaar in PYLOT. De plant zal het gebruik en productie van assimilaten altijd in balans houden. Bij een tekort aan assimilaten zal de plant minder verbruiken, ten koste van ontwikkeling of kwaliteit. Eenvoudig gezegd laten de grafieken zien of je planten zich in een vegetatieve of generatieve staat bevinden.

PYLOT allows you to see plant balance for all your crop cycles and timely adjust your climate parameters, irrigation schedule and labor work to steer your plants in either vegetative or generative direction.

Met PYLOT kunt u de plant balans voor al uw gewascycli zien en tijdig sturen op uw klimaatparameters en irrigatieschema om uw planten in de gewenste vegetatieve of generatieve balans te houden.

Met deze release hebben we tevens enkele optimalisaties toegevoegd.

Benchmarking / weken

We hebben de functionaliteit Benchmarking uitgebreid. Tot vandaag ondersteunden we de mogelijkheid om gewascycli en alle gerelateerde klimaat- en oogstparameters per plantleeftijd te vergelijken. Met een nieuwe release hebben we 2 andere vergelijking mogelijkheden toegevoegd: op jaar en op kalenderweken.

Datumkiezer

Er is nog een verbetering in deze release die het werken met PYLOT nog gebruiksvriendelijker  maakt. Het is onze nieuwe datumkiezer op het hele platform. Op het eerste oog een kleine optimalisatie maar zeker een verbetering van de algehele gebruikerservaring bij het selecteren van de gewenste tijdsperiode.

Did we trigger your interest on our functionalities or do you want more information on the availability of these graphs, please contact our support team. We are happy to be of service.

If you want to add above-mentioned Crop Strategy Graphs to your account or even want to create new ones, please contact our support team.

Hebben we uw interesse gewekt voor onze nieuwe functionaliteiten of wilt u meer informatie over de beschikbaarheid en inrichting van deze Teelt Strategie grafieken, neem dan contact op met ons support team. Wij zijn u graag van dienst

 

 

Wil je weten hoe een slim platform zoals PYLOT je kan helpen om het maximale uit je data te halen? Download de PYLOT Professional-brochure en ontdek het zelf!

Download Brochure

Kom in contact met 1 van onze specialisten

Vul uw gegevens in en uw vraag of opmerking. U hoort snel van ons!

Back to top